עדכונים אחרונים

בתאריך 13.5.2019 התקיים יום עיון בנושא "יפוי כוח רפואי (מתמשך) - תיאוריה ופרקטיקה" בו השתתפו כ100 איש

רופאים, עובדים/ת סוציאליים/ות, פסיכולוגים, אחים/יות מוסמכים.

יום העיון הועבר ביוזמת א.ב.א ע"י עו"ד מרים מהלה ועו"ד אסתר בלום-פולובין - משרד עמרם בלום - משרד עורכי דין.

כידוע, לאחרונה נכנס לתוקף ביצוע ייפוי כוח מתמשך. בנוסף לעורכי דין גם רופאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ואחים/יות מוסמכים יכולים לערוך ייפוי כוח רפואי מתמשך. תיקון מס' 18 של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ביטל את יפויי הכוח הרפואיים שהיו נהוגים עד אז. לפי החוק כיום בנוסף לעורכי דין שעברו הכשרה של משרד המשפטים, יכולים גם אנשי מקצוע - רופאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים. ואחים או אחיות מוסמכים - לערוך יפוי כוח רפואי מתמשך, אך זאת לפי טופס ד' לתקנות. בשל מורכבות הטופס, נמנעים אנשי המקצוע האמורים לערוך יפויי כוח רפואיים. כדי לסייע בעדם, א.ב.א ארגן יום עיון חשוב זה. 

לו"ז יום העיון:

9:00-9:45   התכנסות וכיבוד

9:45-10:00  דברי פתיחה וברכות:

           מר משה טולדו, מזכיר א.ב.א - אגוד בתי אבות ודיור מוגן

מושב ראשון - עו"ד מרים מהלה

10:00-11:00  -  1. תוקף יפויי כוח רפואיים קודמים וסמכויות מיופה הכוח בהתאם להסדר החקיקתי החדש

                        2. התחום הפסיכיאטרי וההסמכה המפורשת

                        3. הנחיות מקדימות

מושב שני - עו"ד אסתר בלום-פולובין

11:00-12:00 - 4. מיופה כוח משותף וחלופי ותנאי כשירות של מיופה הכוח

                          5. פיקוח ויידוע

12:00-12:15 - הפסקה

מושב שלישי - עו"ד מרים מהלה

12:15-13:15 -  6. כניסה לתוקף של יפוי הכוח המתמשך

                       7. פקיעה או ביטול של יפוי הכוח המתמשך

מושב רביעי

13:15-14:15 -  8. הממנה - הבנה והסכמה מרצון - עו"ד אסתר בלום-פולובין

                          9. סיכום ושאלות - עו"ד מרים מהלה ועו"ד אסתר בלום-פולובין