עדכונים לחברי א.ב.א

ניוזלטר לחודש ינואר 2021 | משולחן הנהלת האיגוד

חברי א.ב.א,

פתחנו את שנת 2021 בעיצומו של סבב החיסונים בבתי האבות ובתי הדיור המוגן אשר נותן לנו תקווה לתקופה טובה יותר, אך במקביל עם התמודדות לא פשוטה בבתים רבים עם התפרצויות הנגיף.

אנו פועלים ושואפים לכך שעם היציאה מהמשבר ברמה הלאומית יוענק מעמד ממלכתי מיוחד לכל מי שנותן שירות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל ותינתן לנו, אנשי המקצוע ובעלי הניסיון בתחום, האפשרות לדאוג, לטפל ולשרת בצורה הטובה ביותר עשרות אלפי אזרחים ותיקים. ללא בירוקרטיות מיותרות, עם תיקצוב מתאים וכח אדם איכותי.

אנו דוחפים לכך שחכמת המנהלים תשולב בכל תהליך לאומי הקשור לענף, בסופו של דבר אנו אלו שעובדים יום יום בשטח עם הצוותים, הדיירים, נותני השירות והמשפחות עם ידע וניסיון שאין לאף גורם במדינה.

ועדות א.ב.א השונות עובדות קשה כדי לתת לחברי א.ב.א ערך מוסף משמעותי בכלל תחומי פעילות הבתים, סיעודי, דיור מוגן ותשושים, כאשר החודש אנו מתחילים לעבוד עם מנהל רכש מנוסה שכל תפקידו לדאוג שננצל את כח הקנייה העצום שלנו כגוף הגדול בענף, כך שחברי א.ב.א יקבלו את התעריפים הזולים ביותר בשוק במגוון תחומים.

לאחר שנה מאתגרת במיוחד, נתכנס כולנו כמדי שנה לוועידה השנתית באילת בתאריכים 8-11 במרץ 2021, במעמד שר הבריאות בנושא "ממשבר לצמיחה", ובהשתתפות בעלים, יזמים, מנכ"לים וסגל בכיר מכל גווני הענף. ההכנות בעיצומן וההרשמה תיפתח בקרוב עם תכנית משמעותית ומקצועית, חשיבה משותפת, מרצים מן השורה הראשונה, מקבלי החלטות בכירים ועוד. הועידה תתקיים על פי הנחיות הממשלה.

לא מעט חברים חדשים הצטרפו לאחרונה לא.ב.א ואנחנו מקדמים אותם בברכה! בסופו של דבר יש יתרון לגודל ואנו שמחים כי בתים רבים החליטו להצטרף לעשייה להירתם ולהיתרם.

 

להלן תקציר מפעילות א.ב.א בחודש ינואר 2021:

פגישת חירום של נציגי א.ב.א עם שר הבריאות -

נציגי א.ב.א בהובלת יולי גת ונציגי ועדת סיעוד קיימו החודש מפגש חירום עם שר הבריאות יולי אדלשטיין וראש המטה שלו כאשר בפגישה דנו עימו בנושאים המפורטים להלן וסוכם כי יישמר ערוץ פתוח כדי לקדם תהליכים לטובת ענף האשפוז הסיעודי:

כח אדם - אגרות על עובדים זרים חוקיים ואי אכיפת עובדים זרים בלתי חוקיים עד חודש יוני - השר הביע תמיכה ויוציא מכתבי פניה מטעמו לגורמים האחראיים בממשלה.

שיפוי קורונה - הבהרנו לשר כי השיפוי הניתן איננו מספיק לכיסוי ההוצאות, ניתן חלקית רק למיטות קוד וכן אין התייחסות עד כה לירידות חדות בתפוסה.  השר עדכן כי הוא בדיונים מול האוצר לגבי המשך השיפוי  והסוגיות שהעלנו ייכנסו למו"מ בין המשרדים.

מכרז האשפוז הסיעודי - תעריפים גרעוניים ביותר, המכרז הנוכחי מיושן והמכרז החדש תקוע - סוכם כי יוקם צוות משותף שיבחן בימים הקרובים את קידום המכרז והתעריפים עם אנשי המקצוע במשרד.

      פגישת זום עם שר הבריאות 

 

יישום החלטת הממשלה להבאת עובדים זרים חוקיים -

בחודש שעבר הצלחנו להביא לביטול ההיטל החודשי בסך 20% אשר תוכנן להיות מושת על העסקתם.  כאשר החודש הצלחנו להגיע לסיכום עם רשות האוכלוסין ומשרד האוצר כי גם האגרות השנתיות בגובה 9,650 ₪ לשנה לכל עובד יבוטלו בשנה הראשונה ומהשנה השניה תחול אגרה מופחתת בגובה 7,240 ₪ ₪ כאשר במהלך השנה הראשונה להגעת העובדים, נמשיך לפעול על מנת להפחית את גובה האגרות לשנים הבאות. הסיכום הגיע לאחר פעילות אינטנסיבית של א.ב.א בחודשים האחרונים בוועדת הכספים בכנסת ומול משרדי האוצר, הפנים, הבריאות, הרווחה ורשות האוכלוסין. זהו למעשה החסם האחרון בהגעת העובדים (בכפוף לאישור ועדת הכספים) ואנו תקווה כי נוכל לראות עובדים אלו במוסדות במהרה.

 

 

תקנות הדיור המוגן (תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן), התשע"ח-2018 - 

לאחר דיונים ארוכים שהתקיימו בישיבת ועדת הרווחה בהשתתפות יו"ר ועדת הדיור המוגן בא.ב.א יוסי קפלן, אושרו ונחתמו התקנות ע"י שר הרווחה. במצב בו התקבלה טיוטת התקנות (לאחר דיונים רבים שהתקיימו בשנים הקודמות) היה מרחב תמרון מצומצם ביותר. בשיתוף פעולה של וועדת הדיור המוגן, ועד דיירי הדיור המוגן ומשרד הרווחה הגענו לנוסח הסופי.  

יחד עם זאת נציין כי נקודות מהותיות עליהם הגענו להסכמה עם ועד דיירי הדיור המוגן לא אושרו ע"י הוועדה וזאת בשל מעורבות משרד הבריאות בתהליך.  

זוהי חרב פיפיות לתקנות הנוכחיות ואלו העתידות ואנו נעשה את כל שביכולתנו למנוע מעורבות מיותרת של משרד הבריאות בקביעת תקינה בתחום הדיור המוגן.   

 

 

טופס מיפוי ממונה הדיור המוגן -

לאחרונה התקבלו פניות מטעם ממונה הדיור המוגן לבקשת מיידע במסגרת המיפוי השנתי. במסגרת המידע שהבתים התבקשו לספק - מידע עסקי (בשאלות חובה) - מידע אשר לדעתנו אינו במסגרת תחום אחריות הממונה. עדכנו את כלל המנהלים כי אנו נמצאים בשיח עם הממונה בנושא והמלצנו שלא למלא דרישות אלו עד לקבלת טופס מיפוי עדכני מוסכם. הנושא טרם בא לכדי סיום הטיפול.  

 

שולחנות עגולים בדיור המוגן -

קבענו בזמן הקרוב שולחן עגול ביחד עם ממונה הדיור המוגן, נציגי וועד הדיירים ונציגי ועדת הדיור המוגן בא.ב.א. זאת כחלק מהבנתנו את חשיבות השיח בין כלל הגורמים בענף והגעה להבנות בינינו בצורה ישירה ובשיח פתוח.  

 

 

עיכוב דיגומים -

אנו חווים תקופה מורכבת ביותר.  זה למעלה מחודש התחלואה גבוהה והשפעתה ניכרת בכל תחום מגן אבות. פעלנו בכל המרחבים האפשריים להתריע בפני כשלים הן במערך הדיגום והן במערך הבדיקה. הגענו להסכמות עם חברת פמי (דיגום) – לביצוע דיגום עצמי ע"י הצוותים – ופעלנו לסיוע לכלל המסגרות בצמצום תולדות הזמן – איתור בדיקות ותוצאותיהם , הן באמצעות קבוצת הכספת והן ע"י קשר ישיר עם המעבדות השונות.  הזמנים שופרו ונכון להיום מרבית תוצאות הדיגום מתקבלות בתוך 24 שעות.  

 

מבצע החיסונים -

הגיע לסופו ונכון להיום כלל מסגרות מגן אבות התחסנו בחיסון השני.  

לאור זאת שקבוצת המחוסנים במנה שניה מתחילה להיות משמעותית במוסדות גם בקרב הדיירים וגם בקרב הצוותים, ולאור העובדה שעדיין איננו יודעים בביטחון רב מה מידת ההגנה של החיסון ובמיוחד בקבוצות הקשישים, התקבלה החלטה להמשך פרויקט הדיגום השבועי.  במהלך ששת השבועות הקרובים נמשיך את פרויקט הדיגומים אחת לשבוע. 

 

 

אנשי צוות המסרבים להתחסן - לאור פניות של חברי א.ב.א הפצנו חוות דעת משפטית מקיפה של יועמ"ש א.ב.א, עו"ד אילן בומבך, בדבר מרחב הפעולה של מנהל מול עובד המסרב להתחסן, כך שכל מנהל יידע מה הם הכלים העומדים לרשותו במקרים כאלו.

אנו נמצאים בתקופת אי וודאות אך בשונה מאירועי תחילת המגפה הכיוון היא חיובי. בתקווה שנראה את סופה של המגפה בשבועות הקרובים.  

 

 

צרכנות -

חשוב לנו למקסם את כח הקנייה של א.ב.א כגוף הגדול בענף ולפנות למגזרים עסקיים שונים על מנת לקבל בעבור החברים הצעות מחיר אטרקטיביות והפצתם לחברים.

נבחר החודש מנהל רכש לא.ב.א בעבור החברים לאחר תהליך ראיונות עם מספר מועמדים. התפקיד יאפשר להשיג הנחות לחברים ולנצל את יתרון הגודל לכח קנייה משמעותי. המטרה היא לאפשר לחברים לבחור ולהוזיל עליות שקיימות ללא התחייבות המוסדות לרכש כלשהוא.

יש לציין כי א.ב.א אינו מתחייב בשם החברים לשום קנייה וכול בית יחליט בשביל עצמו האם להיכנס לעסקה זו או אחרת.

 

סיכום תקשורת א.ב.א בחודש ינואר

 

"התפרצות במערכת החינוך, טיסות קורונה וזליגה מערים אדומות: כך הגענו שוב לזינוק בתחלואה"

https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q1/Article-9c64c3d6bccc671027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802

 

"בתי האבות למדו מהניסיון" - כולל ריאיון עם ממונה הקורונה, יוסי קפלן

https://www.davar1.co.il/273612/

https://twitter.com/kann_news/status/1348551945108258817?s=08

 

"בדיור המוגן יש עשייה, יש חיים ויש איכות חיים" - אביטוב זלקין מזכיר א.ב.א אצל רז ברקאי

https://aba.walla.co.il/item/3411048?utm_campaign=socialbutton&utm_content=whatsapp&utm_medium=sharebutton&utm_source=whatsapp&utm_term=social

 

"אפקט המנה השנייה: בבתי האבות מקווים לשיפור במדדי התחלואה" כולל ריאיון עם יולי גת, יו"ר א.ב.א

https://news.walla.co.il/item/3412767?utm_source=whatsup&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=whatsup&utm_campaign=socialbutton

 

https://aba.walla.co.il/item/3411048?utm_campaign=socialbutton&utm_content=whatsapp&utm_medium=sharebutton&utm_source=whatsapp&utm_term=social

 

 


ניוזלטר לחודש דצמבר 2020 | משולחן הנהלת האיגוד


חברי א.ב.א יקרים,

שנה מאתגרת במיוחד עברה על כולנו ואנו מצפים לכניסתה של שנה טובה, בריאה ובטוחה יותר לכולנו.

להלן עדכון חודשי על פעילותנו למען החברים בחודש דצמבר 2020 .

פנינו כעת קדימה לשנת 2021, להפוך משברים להזדמנויות, לקדם ולהצמיח את הענף על גווניו השונים מתוך אחדות, עוצמה ומקצועיות. אנו נערכים בימים אלו עם תכנית עבודה לשנת 2021, יחד עם הועדות המקצועיות בהנהלת א.ב.א, אשר תקדם את א.ב.א וחבריו בזירות פעולה רבות, בממשל, בתקשורת, באקדמיה ועוד.

אנו פועלים לקיום ועידת א.ב.א השנתית במחצית הראשונה של חודש מרץ 2021.  הועידה השנה תהיה משמעותית ביותר עבור כולנו הן מבחינה מקצועית, נפשית וחברתית. אנחנו עמדנו ועדיין נמצאים בחזית המערכה בנגיף ומטרת הועידה היא להפיק לקחים, לפתור בעיות, לחלוק תובנות ולדון בעתיד של כולנו. עדכון על הרשמה לועידה ייצא אליכם בהמשך.

בימים אלו אנו נערכים גם לקליטת חברים חדשים, אשר הביעו עניין להצטרף לארגון. לצד הרחבת שורות אלו, אנו מקיימים את הליך חידוש החברות לחברים כנהוג מדי שנה.

אנו תקווה כי נצא ממשבר הקורונה מחוזקים ומאוחדים לנוכח האתגרים והמשימות הרבות העומדות לפנינו.

הנהלת א.ב.א והצוות המקצועי עומדים לשירותכם כל העת.

שנה אזרחית טובה ובריאה לכולנו!

בברכה,

יולי גת, יו"ר


סיכום פעילות דצמבר 2020

עובדים זרים

יישום החלטת הממשלה להבאת עובדים זרים חוקיים – כזכור הממשלה אישרה הבאת 2,500 עובדים זרים לבתי אבות ומחלקות סיעודיות לאחר סינון והכשרה מתאימה, אך בחודשים האחרונים צפו חסמים שונים ובמרכזם כוונת האוצר לתת היטל העסקה 20% אשר היה הופך את העסקת העובדים ליקרה ולא כלכלית.

לאור מאמצים רבים מול גורמי ממשל ותקשורת ובסיוע השרה מירב כהן הצלחתנו להביא החודש לקבלת החלטה כי לא יהיה היטל העסקה על עובדים אלו. בתקווה כי ממש בקרוב נראה עובדים אלו במחלקות.

כניסה לשאלון של רשות האוכלוסין 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5TsGdEgFH0-5FgDX3vUo8M27lrucX_tLo_OhkqcXiHhUOVo2UkxOTVEwUk5RNlpOU0pGU1hSQkFTTy4u


 

קורונה

חיסונים – לאחר הפעלת לחצים על קבינט הקורונה, בסיוע פרופ' נמרוד מימון והשרה מירב כהן, הצלחנו להכליל גם את הצוותים בשלב הראשון של מתן החיסונים יחד עם הדיירים.

אנו מלווים מקרוב את מבצע החיסונים, דאגנו שכל חברי א.ב.א יקבלו מועד לחיסונים ועד ה 9.1.21 כלל המוסדות החברים בא.ב.א יקבלו את המנה הראשונה.

כמו כן קיימנו הליך סדור של מתן תשובות ע"י נמרוד מימון לעשרות שאלות שמנהלים הציפו והוצאנו אותם במסמך מסודר לטובת החברים בתרגום לשפות רבות עבור הצוותים. אנו תקווה כי מבצע זה ישים סוף להתפרצויות הנגיף במוסדות.

שיפוי קורונה – יצאנו בדרישה לראש הממשלה, יחד עם העמותה לגריאטריה, להעלאת גובה השיפוי הניתן כך שיהלום את העלויות המושתות על הבתים, כמו גם דרישה לשיפוי מיטות פרטיות.

שיפוי מחלקות תשושים – שמחנו כי בהמשך לבקשתנו מנכ"ל משרד הרווחה האריך את פעימות השיפוי גם לחודשים דצמבר וינואר. אנו ממשיכים בלחצים כי השיפוי ימשיך ויינתן גם בהמשך 2021 וגם למיטות פרטיות.

ועדת הכספים של הכנסת – קיימנו דיון מקיף בוועדת הכספים בראשות יו"ר הועדה משה גפני אותו יזמנו בשיתוף קבוצת חברי כנסת שדן ביציבות הפיננסית של המוסדות. קיימנו דיון מעמיק בכלל הסוגיות התקציביות שעל הפרק ולשמחתנו זכינו לרוח גבית מהועדה ולרתימתה לקראת המשך המאבקים בנושא.

דיגום עצמי – לאחר פעילות מול גורמי ממשל, קבינט הקורונה אישר כי מוסדות המעוניינים בכך יוכלו לבצע דיגום עצמי. אנו מלווים את יישום ההחלטה. בשלב ראשון הגענו להסכמות עם חברת פמי וכעת פועלים להכיל ההסדר גם עם חברת טרם.

עיכוב בתוצאות הדיגומים – יוסי קפלן, ממונה הקורונה בהנהלת א.ב.א, מוביל את הטיפול בסוגיית העיכוב בתוצאות הדיגום, אשר חושף את המוסדות להתפרצויות נרחבות. לא ייתכן כי במאה ה-21 תקלות מיחשוביות ואחרות ייגרמו להתפרצויות נרחבות וסיכון חיי אדם.

אוהלי ביקורי משפחות – לאור פנייה אישית של יו"ר א.ב.א יולי גת, לראשי רשויות מקומיות אשר הפיקוח העירוני בהם הטיל קנסות על הצבת אוהלי ביקורים, קיבלנו מענה מרשויות אלו כי ראש העיר הורה להימנע מהטלת הקנסות על הבתים לאור חשיבות הנושא.


                                                                                                               


דיור מוגן

ארגוני זכויות יוצרים – אנו ממשיכים בפעילות אל מול דרישות ארגוני זכויות יוצרים לתמלוגים בסכומים מופרזים כאשר לאחרונה נשלחו מכתבים לחלק מבתי דיור מוגן ע"י עילם-אשכולות. כנגד מכתבים אלו ניתן מענה אחיד ע"י עו"ד תמיר אפורי, מומחה משפטי לתחום זכויות יוצרים, הדורש מהם לקיים עמנו הידברות ענפית, כפי שראוי ומקובל. נזכיר כי מול אקו"ם והפדרציה לתקליטים ניתנו המלצות לבתים לתשלום תמלוגים זמניים, זאת במקביל להליך הידברות וגישור שאנו מקיימים מולם בשם הענף.

תקנות תנאים לפעילות בית דיור מוגן – התכנסנו החודש לדיונים בכנסת לאישור התקנות לאחר הליך הדברות מול נציגי משרד הרווחה ועמותת הדיירים. רוב דרישותינו נענו והתקנות אושרו.

 


תחום הסיעוד

אגף לגריאטריה - קיימנו שולחן עגול עם אגף לגריאטריה, בהשתתפות נציגי העמותה לגריאטריה, בה הצפנו מספר סוגיות חשובות וביניהן: מכרז האשפוז הסיעודי, שיפוי קורונה, מצוקת כח אדם, ייבוא עובדים זרים ועוד.

  


ממשל ורגולציה

קלפיות בבתי האבות – סייענו לוועדת הבחירות המרכזית בהליכי הגדרת קלפיות ייעודיות בבתי האבות והדיור המוגן אשר ישמשו רק את הדיירים. אנו שמחים להיות גורם מקצועי המלווה תהליך זה. מי שמעונין וטרם השיב לשאלון שנשלח אליכם, אנא עשו זאת בהקדם. יש חשיבות לאפשר לדיירים ומטופלים להשתתף בזכאותם הדמוקרטית ועכשיו כשמדובר על קלפי ייעודית מבלי צורך להכניס קבל מצביעים מחוץ לבית, הדבר אפשרי לביצוע. (קלפי ייעודית תאושר למקום שבו מעל 30 איש).

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Huka/News/Pages/press221220.aspx

ועדה לביקורת המדינה – לקחנו חלק בדיוני הועדה לביקורת המדינה על כשל משרד הבריאות בטיפול במוסדות, דרשנו פתרונות לכלל הבעיות בין השאר בנושא עיכוב בהעברת תוצאות הדיגומים וכשלים נוספים.

ועדת הפנים בכנסת – השתתפנו בדיון בוועדה אשר נגע במחסור בעובדי סיעוד. העלינו שם את המחסור החריף בעובדי סיעוד, החסמים הקיימים כיום והפתרונות שיש ליישם.

 


 

א.ב.א בתקשורת

עבודה רבה נעשתה ע"י ליאור רוזנטל, יועץ התקשורת של א.ב.א :

 • כתבה בעיתון 'ידיעות אחרונות' על ההתרעה החמורה ששלחנו למנכ"ל משרד הבריאות ומבקר המדינה בנוגע לכשלי כניסת מערך הדיגום החדש והעיכוב במתן תוצאות.
 • ראיון של יולי גת אצל ליאת רון ברדיו צפון בנושא כשלי החלפת מערך הבדיקות.
 • ראיון עם יולי גת בתכנית 'על סדר היום' בערוץ הכנסת לקראת הדיון בוועדת הכספים בנוגע ליציבות פיננסית של בתי אבות.
 • דיווח של כתבת חדשות 12 מיכל פעילן בנוגע לדיון בוועדת הכספים בכנסת בנוגע ליציבות פיננסית של בתי אבות.
 • דיווח בחדשות 13 על החלטת קבינט הקורונה לקדם את בתי האבות לאוכלוסיות הראשונות שיתחסנו.
 • דיווח במהדורת חדשות 13 עם סיקור הדיון בוועדה לביקורת המדינה אודות כישלון מערך הדיגום, כולל ראיון עם יולי גת.
 • ראיון של יולי גת בתכנית הכלכלית של רדיו גלי ישראל על כישלון מערך הדיגום החדש.
 • ראיון שנערך בגלי צה"ל עם אביטוב זלקין מזכיר א.ב.א בנוגע להיערכות מתן החיסונים ופערים בשטח. הראיון נכלל גם במהדורת החדשות של גלי צה"ל.
 • ראיון עם אביטוב זלקין מזכיר א.ב.א ב'פגוש את העיתונות' בערוץ 12 בנושא חיסוני הקורונה.
 • כתבה עם פרופסור נמרוד מימון ואביטוב זלקין במהדורת החדשות המרכזית של כאן 11.
 • ראיון של אביטוב זלקין ביומן הבוקר של רשת ב' בנוגע לעיכוב בתוצאות הדיגום.
 • ראיון של יולי גת ב'תכנית חיסכון' בחדשות 12 בכתבה על העיכובים החריגים בתוצאות הדיגומים.
 • כתבה עם יולי גת הבוקר בעיתון 'ישראל היום' בנוגע להתמשכות מבצע החיסונים ובעיכובים במתן תוצאות הדיגום.
 • סקירת מבצע החיסונים ביומן הצהרים של רשת ב' כולל ראיון עם יולי גת

 


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ניוזלטר לחודש נובמבר 2020 | משולחן הנהלת האיגוד


חברים וחברות יקרים,

בפתח דבריי אני מבקשת להודות לכולכם על האמון שקיבלתי להוביל, כיו"ר, את האיגוד ב 4 השנים הבאות.
אני מאמינה כי הביחד יוביל אותנו למחוזות חדשים וטובים לכולם.
התחייבנו וכך ננהג לעבוד בשקיפות, בשותפות, בהפריה הדדית, בתמיכה האחד כלפי השני ולהוות נקודת עוצמה להתמודדות מול האתגרים הרבים העומדים בפנינו.
חשוב לנו כי תהיו מעודכנים ושותפים בפעילויות השוטפות אותן אנו מקדמים עבור כולנו, ועל כן אחת לחודש ייצא אליכם ניוזלטר המפרט בקצרה את הפעילויות והנושאים בהם אנו עוסקים והסטטוס של כל נושא במידה ויש נושא שתרצו להעמיק בו אתם מוזמנים לפנות אלינו בכדי שנרחיב. 
קיימנו החודש את ישיבת ההנהלה הראשונה לאחר הבחירות, אשר שודרה בזום לכלל החברים (ישיבות ההנהלה ישודרו באופן קבוע לכלל החברים). בישיבה הודענו על הועדות בא.ב.א ואנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בהן – ועדת סיעוד, ועדת דיור מוגן, ועדת תשושים, ועדה לצירוף חברים חדשים, ועדת צרכנות, ועדה לפיתוח מקצועי וניהול ידע, ועדה לרגולציה ממשל ולובינג. כמו כן מינינו את אביטוב זלקין לתפקיד מזכיר א.ב.א. פרוטוקול הישיבה המלא יועבר לעיונכם.
כמו כן התחלנו לבנות את אסטרטגיית האיגוד, החזון, היעדים והמטרות מתוך מחשבה כי א.ב.א עוצמתי, יוכל להגיע להישגים רבים וחשובים לטובת החברים כולם.

 

    

                  צילום: ישיבת הנהלת א.ב.א 19.11.2020, דיור מוגן לב גנים, נתניה

 

עובדים זרים

 • אי אכיפת העסקת שוהים בלתי חוקיים ועובדים זרים - פנינו לרשות האוכלוסין בבקשה להארכת תקופת אי האכיפה עד לחודש יוני 2021, בינתיים התקופה הוארכה עד סוף דצמבר 2020 אך אנו ממשיכים לפעול בנושא עקב הערכות כי משבר הקורונה ימשיך ללוות אותנו.
 • העסקת עובדים זרים חוקיים – הממשלה אישרה הבאת 2,500 עובדים זרים לבתי אבות ומחלקות גריאטריות. אלא שעליה וקוץ בה – הנטל הכלכלי שיוטל עלינו הוא אגרות (כ-10,000 ₪ בשנה לעובד) והיטל (כ 20% בחודש משכר העובד). עלויות אלה מהוות מכשול קריטי ליכולת הבתים השונים לנצל את האישור בהעסקת העו"ז. אנו פועלים באמצעות קואליציה רחבה של ח"כים, שרים ובכירים בכדי שלא יוטלו האגרות וההיטלים. הנושא נמצא בבחינה של שר האוצר ואנו מקווים כי מאמצינו יישאו פרי.
 
להלן קטעי תקשורת רלוונטיים:
"הישראלים לא רוצים לעבוד בסיעוד" / גלצ
 
 

קורונה

 • בעקבות מכרז משרד הבריאות לחברות דיגום (במקום מד"א) נבחרו 2 חברות דיגום חדשות - טרם ופמי פרימיום. כניסתם בוצעה בצורה כושלת ופנינו לכל הנוגעים בדבר. קיימנו שיחות עם מנכ"לי פמי פרימיום וטרם לצורך שיפור העבודה ואנו מבחינים כי אכן חל שיפור ועדין ממשיכים לעקוב ולשפר.
 • מכרז נוסף שנעשה ע"י מב"ר הינו מעבדות חדשות, במקום מעבדת מיי הריטג' – גם כאן מסתבר שקיימים כשלים רבים במעבר בין המעבדות ולצערנו חזרנו 5 חודשים אחורנית בזמן קבלת התוצאות. מדובר בכשל נקודתי נוסף המעיד על בעיה יותר רחבה של המדינה בחוסר תכנון ורצון לחסוך על חשבון אוכלוסיית האזרחים הותיקים. 
 • אנו פועלים בשיתוף פרופ' נמרוד מימון לאפשר, לבתים שיהיו מעוניינים, ביצוע דיגום עצמי על ידי צוותים מיומנים מקרב העובדים של כל בית. הכוונה שצוות הבית יבצע את הדיגום וצוות של חברות הדיגום ידאג לשנע את הבדיקות למעבדות.

להלן קטעי תקשורת בנושא:

"א.ב.א דורש להפסיק את מכרז בדיקות הקורונה" / ישראל היום

https://www.israelhayom.co.il/article/822281
https://twitter.com/maytalyasur/status/1330465598514589698?s=24

לאחר מאמצים רבים אושרה הבקשה שלנו לדיון מהיר בוועדת הכספים בכנסת, שהגשנו באמצעות מספר חברי כנסת בנושא היציבות הפיננסית של מוסדות הסיעוד ושיפויי בגין קורונה. הדיון צפוי להתקיים בתאריך 7.12.20 ונעלה שם את כל הסוגיות החשובות לנו.

 • התפרסמה כתבה בכלכליסט על מוסדות שלכאורה שיקרו בדיווחי משמרות 12/12 על מנת לקבל שיפוי מהמדינה. א.ב.א הוציא מכתב גינוי על הכתבה ודרישה לחשוף על אלו מוסדות מדובר.
 • ערכנו סקר בין המנהלים אודות היקפי הירידה בתפוסה עקב משבר הקורונה, הגורמים לפגיעה קשה בהכנסות הבתים. מהסקר עולה כי יש ירידה בתפוסה של עשרות אחוזים בבתים רבים. אנו פועלים למנף את הסקר מול גורמים רלוונטיים.
 • קיימנו שיח עם קבוצת בני משפחות "למען הורינו" בכדי לשמוע את שעל ליבם ולנסות לגשר על פערים שונים הניתנים לגישור. הנושא העיקרי שטרם נמצא לו פתרון לשביעות רצון המשפחות הוא נושא הביקורים ואנו מנסים לפתח מענים שמחד נצליח להמשיך לשמור על הבתים מפני כניסת הנגיף והדבקות גורפות ומאידך לאפשר למשפחות לפגוש את יקיריהם מתוך ידיעה כי הדבר חשוב לכולם.

    

תשושים

 • לאור חילופי גברי ביחידת הכספים האמונה על הטיפול בבתי אבות שתחת פיקוח חוק המעונות קיימנו שיחות היכרות ונבצע עימם בתקופה הקרובה סיור באחד מבתי האבות בכדי שיכירו את הפעילות בפועל.
 • לאחר שניתנו 3 פעימות שיפוי עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר-נובמבר, פנינו למשרד האוצר והרווחה בכדי שיאריכו את תקופת השיפוי גם לחודשים הבאים. משבר הקורונה עדיין כאן וההוצאות עצומות.                
      

שיתופי פעולה - העמותה לגריאטריה

במסגרת המאמצים לחיזוק הפעילות, קיימנו מפגש עם נציגי העמותה לגריאטריה לצורך בחינת שיתופי פעולה שונים עבור קידום אינטרסים המשותפים של כולנו. אנו רואים בזה חשיבות רבה.
 

ביקורת המדינה בנושא הקורונה

 • הנהלת א.ב.א החדשה קיימה דיון ארוך ומעמיק עם משרד מבקר המדינה בנוגע להמשך הדוח שהוא כותב בנושא הטיפול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים במוסדות חוץ ביתיים בתקופת הקורונה.
 • יולי גת השתתפה החודש בדיון בוועדה לביקורת המדינה בנוגע למוסדות חוץ ביתיים לאזרחי ותיקים והציפה בין השאר את חשיבות ההפרדה בדיווחים ובנתונים בין בתי אבות ובתי דיור מוגן. הדבר עושה עוול לכל הצדדים.

 

דיור מוגן - תקנות לחוק הדיור המוגן

 • קיימנו פגישה עם שלומי בר לב ונועם פליק בנוגע לטיוטות תקנות הדיור המוגן שהופצו (קרן למימון הוצאות בריאות וקרן חדלות פירעון וכן טופס מסמך גילוי) וכן תיקונים לחוק הדיור המוגן הכוללים בין השאר חקיקה בתחום הדיור התומך. דנו בההערות וההתייחסויות שהחברים העלו ואנו שמחים כי יש אוזן קשבת והתייחסות רצינית להערות שהעלנו. 

 

דיור מוגן - ארגוני זכויות יוצרים

 • א.ב.א פועל באמצעות עו"ד תמיר אפורי כנגד ניסיונות של מספר ארגוני זכויות יוצרים לגבות כספים מבתי דיור מוגן. מול חלק מהארגונים אנו פועלים בהדברות בשם הענף ובמקביל העברנו המלצות לבתים כיצד להתנהל בנושא בתקופה זו, אך לאחרונה הארגונים עילם ואשכולות החלו לשלוח מכתבי איום לבתים בעוד הם מסרבים לקיים עימנו הדברות ענפית בנושא. מדובר בפעולה שהיא לא חוקית, חסרת תום לב, וגם לא תקדם את הצדדים להסכמה. הבהרנו להם זאת. אנו מבקשים מכל בית דיור מוגן אשר קיבל פניה ישירה מאחד מארגוני זכויות היוצרים לידע אותנו על כך.

      

שיתופי פעולה - להבאת סטודנטים לסיעוד מחו"ל

 • יצרנו שיתוף פעולה עם ארגון הפועל להביא מדי שנה מאות סטודנטים לסיעוד מחו"ל לשנת השתלמות בארץ. מדובר בתכנית שכבר עובדת בהצלחה בענף החקלאות ואנו פועלים כעת להעברת החלטת ממשלה בנושא. הנושא מקודם ע"י תכנון פיילוט ראשון ביוזמת ירון רז, מנהל הבית הספרדי בחיפה, והוא גם יפעיל את הפיילוט הראשון המתוכנן להתחיל באמצע שנת 2021.

   

יח"צ וידיעות תקשורת

 • "גיל המעבר" / מעריב - הפקה שהיינו מעורבים בה, העוסקת במעבר דיירים לדיור מוגן דווקא בתקופת הקורונה.
 • https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-803585?utm_source=whatsapp
 • אנו ממשיכים להעלות כתבות תוכן לפורטל הדיור המוגן בוואלה במסגרת שיתוף הפעולה עימם. להלן לינק לפורטל עם מגוון הכתבות: https://aba.walla.co.il
 • במסגרת הפעילות התקשורתית, עיתון הפלס קיים ראיון נרחב עם יולי גת אשר עסק בעיקר בהתמודדות המנהלים עם משבר הקורונה.