בתי אבות לסיעודים

מחלקה לדיירים סיעודים בבית אבות, הנה מחלקה המיועדת לדיירים סיעודים. ברוב המחלקות ישנם כ-36 מיטות. מחלקות אלו פועלות בפקוח משרד הבריאות תחת תעודת רישום בית חולים לפי פקודת ותקנות בריאות העם.

 
מחלקות אשפוז לדיירים סיעודים נותנות שרותים מלאים לדיירים כולל, שרותי רופאים, אחיות, פזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק, תרבות וחברה, מזון נקיון ועוד. במחלקות אלו ישנו פקוח צמוד על מצבו של הדייר 24 שעות ביממה. המימון במחלקות אלו הנו פרטי או בסיוע משרד הבריאות במחלקות שיש להן הסכם עם משרד הבריאות.