סיעוד מורכב

מחלקה לדיירים סיעודים מורכבים בבית אבות, הנה מחלקה המיועדת לדיירים סיעודים מורכבים. ברוב המחלקות ישנם כ-36 מיטות. המחלקות פועלות בפקוח משרד הבריאות תחת תעודת רישום בית חולים לפי פקודת ותקנות בריאות העם.

מחלקות אשפוז אלו נותנות שרותים מלאים לדיירים כולל, שרותי רופאים, אחיות, פזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק, תרבות וחברה, מזון נקיון ועוד, בפיקוח צמוד על מצבו של הדייר 24 שעות ביממה.

המימון במחלקות אלו הנו מימון קופת חולים בהשתתפות הדייר.