חברי הנהלה / ועדות א.ב.א

 

ועדות א.ב.א:

1. חברי ועדת בקורת:  חיים ישראלי - יו"ר, ירון רז, הילית הירש נסגי, אלון קלמן, חני וולף

2. חברי ועדת דיור מוגן:  יוסי קפלן - יו"ר, מיקי פרנס, עודד מור, מזי אורן, ברק טובי, שמעון אלנברג, אורנה בן נון

3. חברי ועדת הסיעוד: דודי ברימר - יו"ר, ידידיה צוריאל, לינדה גבאי, אלון קלמן, יעקב כהן, דוד קיסוס, גלית גז

4. חברי ועדת הכספים: יולי גת - יו"ר, יוסי קפלן, אביטוב זלקין, נחי כץ

5. חברי ועדה לצירוף חברים חדשים: ידידיה צוריאל - יו"ר, מיקי פרנס, צביקה זמיר

6. חברי ועדת צרכנות:  צביקה זמיר - יו"ר, שמעון אלנברג, אלון קלמן

7. ועדה לטיפול בתשושים - משרד הרווחה: משה ליבוביץ - יו"ר, משה טולדו, לינדה גבאי

8. ועדה לפיתוח מקצועי וניהול ידעברק טובי - יו"ר, מור נוימן, שמעון אלנברג, חנה הרצמן

9. ועדה לרגולציה ממשל ולובינג: מזי אורן - יו"ר, ידידיה צוריאל, מאיר רבינוביץ, חנה הרצמן

10. ועדת תקנון חיים ישראלי - יו"ר, ירון רז, הילית הירש נסגי, אלון קלמן, חני וולף, יולי גת, נחי כץ, אביטוב זלקין, צביקה זמיר, גניש אברהם