חברי הנהלה / ועדות אבא

אגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל


 

ועדות א.ב.א:

1. חברי ועדת בקורת: מיכאל ליפסקי - מ"מ יו"ר, אסעד עזאיזה, ירון רז, חיים ישראלי, הילית הירש נסגי

2. חברי ועדת דיור מוגן:  אבי קלפה - יו"ר, איציק כהן, עודד מור, מיקי פרנס, שמעון אלנברג

3. חברי ועדת הסיעוד: דודי ברימר - יו"ר, ידידיה צוריאל - מ"מ יו"ר, דני בן שטרית, אביטוב זלקין, צביקה זמיר, איציק כהן, שמעון אלנברג

4. חברי ועדת הכספים: דני בן שטרית - יו"ר, משה טולדו, ידידיה צוריאל, שמעון אלנברג, רוני עוזרי

5. חברי ועדה לצירוף חברים חדשים: ידידיה צוריאל - יו"ר, איציק כהן, משה טולדו, צביקה זמיר, מיקי פרנס

6. חברי ועדת צרכנות:  שמעון אלנברג - יו"ר, איציק כהן, משה ליבוביץ, עודד מור

7. ועדה לטיפול בתשושים - משרד הרווחה: משה ליבוביץ - יו"ר, משה טולדו, ידידיה צוריאל, דני בן שטרית