בתי אבות לתשושים

מחלקה לדיירים תשושים בבית אבות, הנה מחלקה המיועדת לדיירים תשושים לרוב מדובר ביחידות עם דייר אחד או שניים בכל חדר. מחלקות אלה פועלות בפקוח משרד הרווחה תחת רישוי לניהול מעון לפי חוק הפקוח על המעונות. ברוב המחלקות ניתנים לדיירים כל השירותים במקום כולל, מזון, נקיון, שרותים רפואיים, שרותי סיעוד פרה רפואי, תרבות וחברה וכד`.

במחלקות לדירים תשושים ישנו פקוח על מצב הדייר ותיקו הרפואי מנוהל בתוך הבית. המימון במחלקות אלו הנו פרטי או בסיוע משרד הרווחה במחלקות שיש להן הסכם עם משרד הרווחה.