טפסים להורדה

משרד הבריאות שאלון הצהרה לדייר סיעודי
שאלון הצהרה של החולה ו/או בן/בת זוג החולה לצורך קביעת גובה מימון האשפוז הסעודי – הכרוני.

משרד הבריאות שאלון הצהרה לילדי דייר סיעודי
שאלון הצהרה של בן/בת החולה לצורך קביעת גובה השתתפות במימון האשפוז הסעודי – הכרוני.

דו" ח תפקודי 

טפסים באתר משרד הבריאות