פטור מאחריות

כל אדם או חברה המבצעים פעולה כלשהי באתר מצהירים בעצם השימוש בו כי קראו את תקנון האתר וכן כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בו.

איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל (א.ב.א.), לרבות עובדיו, אינו נושא בכל אחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם ו/או שייגרם בגין השימוש במידע ו/או בתכנים הכלולים באתר האינטרנט, לרבות בדף השאלות והתשובות, בדפי המידע המקצועי ובדפי המידע על אודות בתי האבות המפורסמים באתר. האתר כולל קישורים לאתרים חיצוניים אשר המידע המצוי בהם הינו באחריות בעלי האתרים הללו בלבד.

התוכן המופיע באתר האינטרנט נועד לתת מידע כללי בלבד על אודות השירותים הניתנים ע"י א.ב.א., והינו מידע כללי ובלתי מחייב.

השימוש במידע ובתכנים הכלולים באתר האינטרנט הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש/ת והמשתמש/ת פוטר בזאת את איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל, לרבות עובדיו, מכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, כאמור לעיל.