דיור מוגן לעצמאים

דיור מוגן לעצמאים הינו בית דירות המיועד לדיירים מבוגרים עצמאים במימון פרטי. מקבץ דירות זה מיועד לאוכלוסיה מבוגרת ומגוונת, נשים, גברים וזוגות.

סל השירותים נקבע מראש בהסכם בית הדייר לבית הדיור המוגן. המקום מאפשר לדיירים אוטונומיה, עצמאות וחופש בחירה. בבתי הדיור המוגן נשמר מעמדם החברתי של הדיירים, כבודם, פרטיותם ומעורבותם בקהילה.